Tekst zaproszenia na Chrzest św.


Zaproszenie na Chrzest św. 1


Serdecznie zapraszamy

W. P. ……………………………………………………………
na uroczystość przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego
przez naszą córkę
……………………….
która odbędzie się w dniu
……………… o godzinie …………….
w Kościele ………………………………………………….
Zaproszenie na Chrzest św. 2Dnia …………………. o godzinie ……………..
w Kościele …………………………….
nasza córka

……………………..

przyjmie Sakrament Chrztu Świętego
Na uroczystość serdecznie zapraszamy

Sz. P. …………………………Zaproszenie na Chrzest św. 3


Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić
W. P. …………………………………………………..
Na uroczystość Chrztu Świętego
naszego synka …………..……………,
który odbędzie się
dnia………………..o godz. …………….
w Kościele………………………………………


Zaproszenie na Chrzest św. 4


Z wielką radością mamy zaszczyt zaprosić
W.P. …………………………………………….
Na uroczystość przyjęcia przez nasze dziecko
Sakramentu Chrztu Świętego
Dnia……………… o godz……………
W Kościele ……………………………………….
(Rodzice)
Komentarze